Fagnano Viva

Non chiedete cosa possa fare il paese per voi: chiedete cosa potete fare voi per il paese. JFK


 

FA’…CUME’ FAGNAN!!!

A gh’è un paes, sperdù in mezzu al mondu,

a pochi pass da Busti e Galarà,

che tantu tempu fa, FAGNANUM al sa ciamava,

e, cunt ul passà  di ann, FAGNAN, a l’hen ciamà.

Al’è un paes ch’al surgi da sùra d’una vall,

duè pian-pian ga passa un fiùm, ormai famùs,

famùs par ul so ùdùri e ul so spuzzà.

Che al tempu dul Carlo Cudiga,

Ulona l’han ciamà.

 

Lassù su una cullina, ga domina un castell,

che tantu tempu fa, a l’ea di Visconti,

ades, l’è diventà a sedi dul cumun,

duè che in fen i prugetti, i tass, e tanti conti.

L’è stai restaurà da foeura e anca da den,

da genti tantu esperta in storia e antichità,

se tì, ti passi via, e ti sa fermi a guardal,

ti sa cunvinci che, a l’è ul pùssè bell castell

che la gh’ha a nostra vall.

 

Gh’è chì ‘na bèla gesa,

dedicà a San Gaudenzi,

cun tanti bèi pittùr e bèi decurazion;

la gh’ha un organ da milavoccent cann,

e un bèll campanen, cun su ses bèi campan.

 

Laggiò a Madona, inscì a l’hen ciamà,

a gh’è una gesa vègia da tanti passà ann,

ga ciaman ‘a Madona, ‘a Madona da a Selva.

Ades, tutta a selva l’è fai da tanti cà,

parchè tutt i bèi buschi ‘i hann tutt sradicà.

A gh’hem una burgada, ga disan ul Castalasc,

un tempu a l’era ul centar di gran paisan,

ades , l’è diventà, l’è diventà nagòta,

ga sèe ‘vanzà una cassìna vegia,

e una curti cun là una carèta ròtta.

 

Andandu versu Cassan,gh’è là una gesa noeuva

Fai da fer e da cimentu armà,

…’ì da vidè che bèla…

‘ma la sta ben in mezzù a chì bèi pra!

Un tempu gh’era là’a gesèta dul San Roccu,

ades, gh’è là più nient, s’è nanca avanzà un scioccu.

 

Sperdù in mezzu ai buschi, in riva dul  Talùr,

gh’è là una fraziòn che un tempu

la gh’aveva tanti laùradur,

in fabbricavan i quadrèìì da fa su i cà,

ed inscì, ‘sta fraziòn, Furnas a l’hen ciamà.

 

Andandu giò al Piatell, attraversando ‘a ferruvia,

sa incontra una salida, che la porta su in di cà da a mè zia,

gh’è là tanti pùlè da ochi e da galin,

par chi ca la sa nò…ga disan ul riòn di Balzarin.

 

Dopu ul Cimiteri, se tì, ti vee pian-pian,

t’incontri una fraziòn, a pùssè vègia da Fagnan:

Berguàl, l’è stai ciamà, da chi l’ha conquistà

e da quel dì, ul so nom l’han mai cambià.

Ul santu prutettùr, da tùtti i Bergualiti,

l’è propri ul San Giuàn, di  sciùri e di puaritti,

e par tègnil da còntu e tantu lì taccà,

una bèla gesèta, a Lù,gh’han dedicà.

Però, da Bergualitti, ben pochi sa n’è ‘vanzà

Parchè tanta genti furesta, ormai chì ga n’è ‘rivà;

ga n’è ‘rivà da ogni parti e da ogni cantòn

e inscì Berguàl, l’è diventà,a capital du immigrazion.

 

Ul gir da Fagnan mì a l’hò finì,

però un’altra ròba mì a gh’hò da dii.

“Fagnan, ormai, ormai l’è diventà,

l’è diventà anca lè una bèla città.

Cerchem tra tutt e quanti

Da rendila ancamò pùsè bèla,

e che la sia a voeulta bòna,

che FAGNAN,la diventi un dì,

‘a capital da ‘a vall d’Ulona”.

 

TOGNOLA  COSTANZO

 

 

 

 

 

L’HO SPICIA'  A NE'!

Ho spicià a né e l’è rivà,

tüta l,ha imbiancà,

l,è un paèsagiu incantà

a bôca vèrta son restà;

e mô che in letu son drèe ‘ndà

a gerusìa son bòna nò da sarà!

 

Sôta stò ciel argentà

L’è un presèpi inlùminà:

i teci quatà, i ram piegà,

pù gh’hee a stràa,

e i prà hinn cancelà;

che quàdar,…una curnìs a vurisu fa!

 

…L’è matìna bunùa ascultu ul spazanè ca l’è drè passà

Ma rincrès che un pô a puesia l’ha sciupà.

A sentu ul mè fioeu e ul mè gènar sbadilà

In rivà sènza digal, sènza vèi ciamà,

dopia grazia Signùr ch’hinn vugnù a vutà

mô che un pô vìgi sem davantà.

 

E mì che in periferia son chi a stà

e vedu ul calicantus da tempu infiurà,

già a pôdu pènsà

che, su stà tèra tùta da né mô quetà

vioeul,crocùs, primul subitu spuntàa.

…Un’altra curnìs a duariu già preparà!

 

…Che silenziu!...

 

“A gh’ho un pô pagùa Signùr da fa tropu rumùr

mô che insema i bàtan forti i nostar dü coeur!”.

 

 

19 febbraio 2004     BOSSI GIUSEPPINA

 

 

Sito web gratis da Beepworld
 
L'autore di questa pagina è responsabile per il contenuto in modo esclusivo!
Per contattarlo utilizza questo form!